cookieOptions = {link}; Wasiatul Musthofa | Hafid Junaidi

Tuesday, April 16, 2013

Wasiatul Musthofa

Catetang ngaji minggu wingi kurang luwih koyo sing tak tulis ning isor iki. Minggu wingi ngajine diajari ust Ismail Hasan ngaji Kitab Wasiatul Musthofa. Diriwayatake Kanjeng Rosul SAW pas mung karo sayyidina Ali sanjang sejatine Kanjeng Nabi lan sayyidina Ali iku koyo Nabi Harun lan Nabi Musa. Cuman bedane Kanjeng Nabi Muhammad iku Nabi akhiruz zaman. Sakliane iku kanjeng nabi wasiat, yen iso njogo wasiat iso urip terpuji utowo mati syahid lan mangke bangkit saking kubur sareng wongkang ngerti lan alim. Salahsijine wasiate kanjeng Nabi nggih niku; 1. Sopo wonge mangan barang halal, mongko agamane bening, atine gak atos, lan dungane mustajab 2. Sopo wonge mangan barang subhat, mongko samar agamane, lan atine peteng 3. Sopo wonge mangan barang harom, mongko atine mati, agamane enteng, keyakinane apes, dongone kalang-kalang, lan ibadahe sitik.

No comments:

Post a Comment