cookieOptions = {link}; Bukaan ngaji | Hafid Junaidi

Tuesday, April 9, 2013

Bukaan ngaji

Ahad wingi ba'da maghrib ndik masjid Darush Sholihin dimulai ngajinan rutin saben malam senin. Ngaji ahad wingi diulang ust Minan. Rangkuman ngajinipun kirang luwih sakmenika;
1. Saben2 wong mesti pengen ngalap berkah
2. Sakjane khutbah ga perlu diawali basmalah, bedo karo amalan liyane
3. Adab ndungo dimulai kelawan muji saking pengeran lan dipungkasi kelawan lafad hamdalah
4. Ningkatno ibadah ngalap ridha Allah
5. Menawi pados ngelmu fiqh supados madakke maring tujuane fiqh
6. Sinten mawon engkang pengin kebagusan yo mesti kudu faham fiqh
7. Menawi ndungo kudu percoyo
8. Rohmat Allah kanggo sekabehane makhluk ing dunyo

No comments:

Post a Comment