cookieOptions = {link}; Njaluk menange dewe | Hafid Junaidi

Friday, July 27, 2018

Njaluk menange dewe

Iki istilah sing diucap kancaku babagan kelakoan lawan kerjo ing kantor liyo. Lha mosok ono info sepihak rekening ditutup padahal awake dewe gak ngroso nutup n mesti wis lapor rutin wulanan, lha opo laporan wulanane dewe ora dianggep? Ngono koq mekso2 lapor penutupan wong awake dewe Iki lho Yo mesti sregep lapor. Iku kan salahe laporan e bank. Trus jare Ono retur surate Yo ga nyampe2, surat tgl 16 isine terakhir kudu tanggal 24 dikirim via foto wa tgl 25 sampe2 njaluk file e lagi dikirim tanggal 26 Karo konco sing nulung, iku lek jare kancaku jaluk menange dewe ae. Ah embuh lah

No comments:

Post a Comment