cookieOptions = {link}; Back to real world | Hafid Junaidi

Thursday, November 6, 2014

Back to real world

Kulo niki mboten teges kados panjenengan sedoyo. Kulo niki tiang bodo. Utek kulo mboten kiat ndamel caranipun panjenengan sedoyo ngelampahi guneman ing dalem medsos-medsos. Kulo pun radi kapok melu-melu medsos damel guneman. Jalaran medsos meniko kulo malah tebih kalian ndunyo sing sajati. Kulo pengin mbalik menyang ndunya ingkang sajati. Supados kulo mboten tambah gendeng jalaran kulo mboten teges kados panjenengan sedoyo engkang teges nglampahi guneman ndamel medsos. Kulo kapok Gusti, pangapuranipun kulo suwun dateng Njenengan menawi medsos-medsos niku nyababi kulo supe dateng Njenengan. Tobat-tobat.

No comments:

Post a Comment