cookieOptions = {link}; Beasiswa SMP di Kota Batu | Hafid Junaidi

Wednesday, June 26, 2013

Beasiswa SMP di Kota Batu

Kagem masyarakat Kota Batu lan sekitaripun ingkang nembih mawon lulus SD atawis MI ingkang mboten mampu biayai sekolah SMP, monggo daftar mawon wonten SMP Darus Sholihin ing Deso Pesanggarahan Kecamatan Batu. InsyaAllah taun meniko SMP Darush Sholihin nyediaaken BSM kirang luwih tigo welas jutaan. Mugi-mugi bantuan pemerintah meniko saget dimanfaataken masyarakat sing mboten mampu supados tetep sekolah. Monggo enggal-enggal daftar. Menawi tetanggi njenengan wonten engkang kirang mampu biayai sekolah SMP, monggo mlebet SMP Darush Sholihin nglampiraken surat keterangan mboten mampu dugi desanipun. Monggo.

No comments:

Post a Comment