cookieOptions = {link}; dipaksa isi RKP ^_^ | Hafid Junaidi

Tuesday, September 2, 2014

dipaksa isi RKP ^_^

Ada yang baru di e-mpa bulan September kali ini, apabila sebelumnya juka RKP tidak diisi maka tidak muncul warning, maka kali ini ketika kita baru masuk e-mpa maka akan ada menu pemilihan RKP yang ada pada satker. Maka akan muncul seperti gambar di bawah
Ketika pertama masuk, ada pilihan daftar RKP tahun 2014
Setelah kita pilih dan bila memang ada RKP, maka warning akan bertambah
Pengisian menu RKP ada pada menu kegiatan kuncu (RKP)

No comments:

Post a Comment